Search for European Projects

Zimní sportování na Čerchově a jeho okolí (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0345)
Start date: Mar 28, 2006, End date: Nov 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt se zaměřuje na rozvoj zimních sportů v oblasti Čerchova a jeho okolí, zejména běžeckého lyžování. V současné době se jedná zhruba o 35 kilometrů běžeckých stop na českém území z Čerchova a Capartic a zhruba 25 kilometrů běžeckých stop na německém území okolo Gibachtu. Do budoucna je počítáno s prodloužením tratě až na 73 kilometrů na české straně směrem k obci Pivoň. Na těchto tratích se pravidelně konají česko-bavorské závody zhruba 3-4 krát do roka. Mimo jiné závod Chodská třicítka, což je nejstarší běžecký závod v Čechách. V současné době je trať nepravidelně upravována německým partnerem z Waldmünchenu. Německý patrner však nemůže pravidelně upravovat běžecké stopy na české straně zejména z technických důvodů. Naopak výhledově počítá s pomocí úprav běžeckých stop z české strany. Proto se Město Domažlice rozhodlo pořídit sněžnou rolbu určenou na úpravu tratí. Projekt se tedy zaměřuje na pořízení sněžné rolby. V rámci projektu bude současně vydána brožura o příhraniční oblasti Českého a Bavorského Lesa, možnostech zimní rekreace v této lokalitě, která bude psaná v českém i německém jazyce.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   1 350 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants