Search for European Projects

zeszłość przyszłości. Rola polskiego i ukraińskiego muzealnictwa w zachowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego pogranicza (Przeszłość przyszłości”. Rola polskiego i ukraińskiego muzealnictwa w zachowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego pogranicza)

uzea Polski i Ukrainy od szeregu lat prowadzą badania i dokumentują wspólne dziedzictwo kulturowe na obszarze ścisłego pogranicza polsko-ukraińskiego, nierzadko dublują się wzajemnie. Istnieje potrzeba podsumowania tych działań, ich skoordynowania oraz nakreślenia wspólnych celów na przyszłość. Osiągnięciu tego celu ma służyć wspólna konferencja naukowa, po której zostanie wydana publikacja zawierająca wygłoszone referaty oraz głosy w dyskusji. Ponadto spotkanie środowisk muzealnych z Polski i Ukrainy pozytywnie wpłynie na ich integrację.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

1 Partners Participants