Search for European Projects

zentace jižních Čech ve Vídni (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0340)
Start date: Mar 31, 2006, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

České centrum ve Vídni ve spolupráci s agenturou CzechTourism připravují na podzim roku 2006 v termínu 28. - 30. září rozsáhlou prezentaci regionů České republiky ve Vídni, která se bude konat na centrálním náměstí Am Hof. Tato forma byla zvolena proto, že v Rakousku je tento způsob jednou z nejobvyklejších cest, jak oslovit široké spektrum obyvatelstva, a je hojně využíván místními turistickými regiony i zahraničními centrálami cestovního ruchu. V rámci této akce se bude prezentovat i Jihočeský kraj, tento projekt je tedy zaměřen na prezentaci jižních Čech ve spolupráci s partnerskou organizací v Dolním Rakousku - Destination Waldviertel. Předkladatel projektu v rámci dlouhodobé přeshraniční spolupráce prezentuje také nabídku sousedních regionů z Rakouska či Bavorska. Prezentace při této akci bude probíhat ve spolupráci s dolnorakouskou oblastí Waldviertel.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 74.7%   118 580,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants