Search for European Projects

zebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 od granicy państwa do miejscowości Głuchołazy (Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 od granicy państwa do miejscowości Głuchołazy)
Start date: Feb 28, 2006, End date: Jul 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Droga wojewódzka nr 411 Nysa-granica państwa jest w złym stanie technicznym - nawierzchnia bitumiczna posiada liczne spękania i ubytki warstwy ścieralnej. Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie odcinka o łącznej długości 3742 metry i obejmuje: - remont i poszerzenie nawierzchni , - przebudowę i budowę nowych chodników o łącznej dł 5255 m, - budowę ciągu pieszo – rowerowego o dł. 2100 m, - przebudowę dwóch istniejących i budowę trzech nowych zatok autobusowych, - budowę przejścia bezkolizyjnego w formie kładki dla pieszych w bezpośredniej styczności z istniejącym obiektem mostowym, - budowę kanalizacji deszczowej o łącznej dł 2195 m.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   1 766 215,60
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants