Search for European Projects

zebudowa drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Zieleniec - Mostowice (Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Zieleniec - Mostowice)
Start date: Aug 31, 2005, End date: Nov 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Planowany do modernizacji w ramach projektu odcinek drogi wojewódzkiej nr 389 stanowi odcinek Drogi Śródsudeckiej. Obsługuje planowane do udostępnienia w najbliższym czasie dla ruchu pojazdów przejście graniczne Mostowice-Orlicke Zahori. Stan istniejącej nawierzchni jest bardzo zły a jej szerokość (4,5 - 5,2m) znacznie poniżej wymaganych norm. W ramach projektu planuje się między innymi wzmocnienie konstrukcji jezdni i jej poszerzenie do min. 5,5 m (w granicach istniejącego pasa drogowego) na długości ok. 9,1 km, budowę brakującej i modernizację istniejącej infrastruktury drogowej, uporządkowanie poboczy, renowację rowów.
Up2Europe Ads

Details

  • 75%   1 353 101,49
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants