Search for European Projects

zebudowa drogi S2644 w Jaworzynce (Przebudowa drogi S2644 w Jaworzynce)
Start date: Apr 30, 2004, End date: Aug 14, 2007 PROJECT  FINISHED 

Istnieje ogromna potrzeba podniesienia poziomu dostępności komunikacyjnej pogranicza wokół tzw. Trójstyku, gdzie stykają się granice trzech państw. Problem słabej dostępności komunikacyjnej pogranicza przyczynia się do marginalizacji społeczności lokalnych. W związku z tym projekt mający na celu podniesienie konkurencyjności pogranicza przewiduje przebudowę drogi na odcinku 3,6km w Jaworzynce wraz z budową chodnika oraz miejsc postojowych od skrzyżowania DW 943 z DW 941. Projekt ten wchodzi w skład Programu Rozwoju Trójstyku, którego celem jest stworzenie szlaku drogowego przebiegającego przez pogranicze trzech krajów obejmującego odtworzenie dróg lokalnych oraz infrastrukturę turystyczną.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   970 594,86
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants