Search for European Projects

Zavedení moderního systému vytápení s využitím solárních panelu k ohrevu TUV ve Valašských Kloboukách
Start date: Feb 28, 2005, End date: Aug 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zameren do dvou oblastí: Zvýšení energetické efektivity objektu telocvicny a instalace obnovitelného zdroje do systému ohrevu vody TUV. Zvýšení efektivity objektu je provedeno zateplením objektu, zmenou ústredního vytápení, svetelné elektroinstalce a vzduchotechniky. Projekt je klícový v oblasti snižování nákladu na provozování verejných objektu v regionu Valašsko Kloboucka a svými cíly vytvárí synergický efekt v oblasti podpory ekologicky šetrného životního stylu. Ve škole bude zavedený energetický management, který bude sledovat a vyhodnocovat výši energetických úspor a své zkušenosti bude predávat a konzultovat se svým slovenským partnerem. Projekt prispeje ke zvýšení energetické efektivity telocvicny, což znamená úsporu na tepelné energii a to ve výši 3891 m3 plynu, což znamená úsporu provozních nákladu ve výši min 30 478 Kc rocne a snížení emisí CO2 o 8 827,3 kg/rok.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   3 199 874,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

1 Partners Participants