Search for European Projects

Zahraniční uvedení opery Alexandra Zemlinského Křídový kruh (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0561)
Start date: Dec 17, 2006, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Předmětem projektu je realizace zahraničního uvedení opery Křídový kruh A. Zemlinského. Uvedení díla je prvním konkrétním počinem rozbíhající se spolupráce mezi Jihočeským divadlem a divadlem v německém Pasově. Spolupráce subjektů je postavena na bázi reciproční výměny. Uvedením operního díla v Pasově hodlá Jihočeské divadlo přispět k rozvoji přeshraniční umělecké spolupráce, šíření dobrého jména české divadelní kultury, navázání kontaktů na jiné zahraniční divadelní domy a v neposlední řadě i k prezentaci České republiky. Spolupráce je nekomerční – divadla si nenárokují honoře.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 29.4%   44 440,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants