Search for European Projects

Zabezpieczenie przygranicznych obszarów oraz istniejących i budowanych ciągów komunikacyjnych przed skutkami powodzi, kolizji i katastrof. (Zabezpieczenie przygranicznych obszarów oraz istniejących i budowanych ciągów komunikacyjnych przed skutkami powodzi, kolizji i katastrof.)
Start date: Jun 30, 2005, End date: Aug 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt polega na zabezpieczeniu terenów przygranicznych na skutek wystąpienia klęsk żywiołowych (powodzi, pożarów itp.) jak również zabezpieczeniu istniejących i budowanych dróg przed skutkami kolizji i katastrof uzytkowników systemu transportu na drogach przygranicznych regionu Polsko - Czeskiego. Realizacja projektu, to zakup samochodu wyposażonego w odpowiedni sprzęt, mogący nieść natychmiastową pomoc. Zakupiony samochód będzie obługiwał drogę krajową prowadzącą do przejścia granicznego Pietrowice - Krnov (Republika Czeska). Samochód będzie również brał w udział w akcjach ratunkowych na terenie przygranicznych terenów Republiki Czeskiej.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   83 463,11
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants