Search for European Projects

YOUTH WORKERS MOBILITY NETWORK
Start date: Aug 1, 2015, End date: Jul 31, 2016 PROJECT  FINISHED 

"Youth Workers Mobility Network" projesi, İspanya, Sırbistan, Fas, Tunus, Mısır ve Filistin'den gelen 8 gençlik çalışanının Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik Fabrikası’nda işbaşı eğitimi alarak profesyonel gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Gençlik Fabrikası, Türkiye’de yükseköğretim kurumu çerçevesinde gençlik çalışmalarına ve yerel topluma katkı vermesi açısından özgün bir yapılanmadır ve 3. Nesil üniversite konsepti ile kurulan Abdullah Gül Üniversitesi bünyesinde sivil toplumun gelişmesine katkıda bulunmak için çeşitli programlar yürütmektedir. Bu proje kapsamında gençlik çalışanlarının faaliyetleri 20 günlük bir periyod içerisinde yer almaktadır. Faaliyet programında Gençlik Fabrikasının sunduğu hizmetler ve yaptıkları projeler hakkında bilgi edinme, uluslararası anlaşmaların ve projelerin yapılarını öğrenme, gençlik çalışanı yeterlilikleri üzerine bir eğitim alanı ve sonrasında tematik uygulama bloğu olmak üzere farklı etaplar almaktadırlar. Faaliyetleri süresince ve sonrasında da projeye katılan gençlik çalışanları ve proje ortakları arasında bir network ve iş birliği kurulması planlanmaktadır. Böylelikle proje sonrasında da yeni projeler geliştirilmesi ve gençlik çalışanlarının gelişimlerinin sürdürülebilmesi amaçlanmaktadır. Proje Ağustos 2015’te başlayıp toplam 12 ay sürmektedir. Proje kapsamında toplam 8 gençlik çalışanı 20 günlük faaliyet süreleri içerisinde farklı zaman aralıklarında projede yer alacaklardır. Proje sonunda oluşturulan iş birlikleri ve network aracılığı ile de yeni projelerin üretilmesi amaçlanmaktadır.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

7 Partners Participants