Search for European Projects

Youth Training in Madeira
Start date: Aug 1, 2014, End date: Sep 30, 2015 PROJECT  FINISHED 

ENGLISH: Madeira Youth Training Project aims to intercultural learning of young people, facilitating joint activities of young people in different cultural enviroment. This project is developed with the cooperation of the Bona Fides Association and the Associação Académica da Universidade da Madeira. The project includes the participation of unemployed young volunteer. The project includes tasks to support young people in their training process, through intercultural experiences with college students from other countries of the university, as well as collaboration with youth at risk of social exclusion through social activities developed by the Associação Académica da Universidade da Madeira, which aims to help young people with learning disabilities in different training centers linked to university and the regional government of Madeira. In this perspective, volunteers will participate in the daily activities of the association, such as supporting other youth involved in the training of university studies. Besides the volunteer through the support received from the local development agency, will see mobility opportunities offered by European projects for the young unemployed. POLSKI: Projekt Madeira Youth Training ma na celu edukację międzykulturową młodych ludzi , wspieranie wspólnych działań młodych ludzi w różnym środowisku kulturowym. Projekt ten został opracowany przy współpracy Stowarzyszenia Bona Fides i Associação Académica da Universidade da Madeira . Projekt obejmuje udział bezrobotnych młodych wolontariuszy . Projekt obejmuje wspieranie młodych ludzi w procesie ich uczenia się, poprzez doświadczenia międzykulturowe z studentami z innych krajów, uczelni , a także współprace z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym poprzez działania społeczne opracowane przez Associação Académica da Universidade da Madeira , które mają na celu pomoc młodym ludziom w uczeniu się w emróżnych ośrodkach szkoleniowych związanych z uczelnią i rządem regionalnym Madery . W tej perspektywie, wolontariusze EVS będą uczestniczyć w codziennej działalności stowarzyszenia , takiej jak wspieranie innych młodych ludzi zaangażowanych w nauce i szkoleniach na uniwersytecie. Oprócz tego wolontariusze, poprzez wsparcie otrzymane od agencji rozwoju lokalnego, będą mogli zobaczyć możliwości w zakresie mobilności oferowanych przez europejskie projekty dla młodych bezrobotnych.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

1 Partners Participants