Search for European Projects

Youth on Urban Development
Start date: Feb 1, 2015, End date: Apr 30, 2016 PROJECT  FINISHED 

Proiectul în general a urmărit obiectivul de a crea instrumente de lucru pentru dezvoltarea rolului tinerilor în dezvoltarea urbană. Proiectul a urmărit trei obiective specifice. STABILIREA unui cadru strategic pentru îmbunătățirea proceselor de dezvoltare urbană prin participarea tinerilor. Acest obiectiv a fost atins prin intermediul unui set de întâlniri de tineret dar și prin intermediul unui proces profesional ce a fost parcurs în implementare. S-au născut documente cadru care permit consolidarea unor astfel de cadre strategice în comunitățile urbane românești. ACTIVAREA unui mod și cadru de gândire despre politici de tineret și despre dezvoltare urbană în rândul tinerilor s-a realizat de asemenea. Drept dovadă stă inclusiv faptul că proiectul a avut un nivel ridicat de retenție a participanților în sensul în care tineri care au luat parte în activități au avut motivație de a se implica din nou în activități ulterioare. Cu ocazia activităților totodată s-a format nevoie de a permanentiza astfel de întâlniri (lucru evidenția chiar de una din recomandările generale formulate pentru îmbunătățirea ecosistemelor de tineret urbane). CREAREA unei platforme de dialog a fost un alt obiectiv. Formele de dialog structurat s-au consolidat în Cluj-Napoca pe parcursul proiectului existând premisele formalizării acestora între municipalitate și sectorul de tineret. Totodată în cadrul proiectului s-au creat și pârghii de dialog cu autoritățile guvernamental prin care s-a stabilit chiar un demers de a formaliza o instituție a recomandărilor în domeniul de tineret, fără valoare juridică dar cu scopul de orienta demersurile de tineret ale localităților românești. Activitățile pregătitoare au fost implementate de echipa de management pe plan tehnic, și de grupul de lucru format special pentru implementarea procesului profesional al proiectului. Fiecare activitate din proiect a avut un proces de pregătire prin care s-a definit agenda, nevoile de input și output pentru fiecare activitate. Toate acestea au fost corelate de viziunea acestui grup despre outputurile intelectuale ale proiectului. Fiind un proiect de lungă durată, cele două echipe au lucrat permanent pentru adaptarea proiectului la cerințe, iar când a fost nevoie, s-au propus și soluții de remediere. Activitățile pregătitoare au însemnat și stabilirea de contacte cu posibili stakeholderi ai proiectului. În acest caz ne-am sincronizat eforturile cu o altă inițiativă a Grupului PONT, și anume demersul creării titlului de Capitala Tineretului din România. Fiecare activitate din cadrul proiectului a conținut și momente specifice interactive. Astfel în cazul întâlnirilor restrânse nivelul de interacțiune a fost unul ridicat tocmai din cauza numărului mic de participanți. Aici nu am avut nevoie de atenție specifică, natura întâlnirii a permis interacțiunea proactivă a fiecărui participant. Prin activitățile proiectului tinerii au avut posibilitatea să observe mecanismele de generare a unor politic publice și avut ocazia să înțeleagă inclusiv aspectele colaborării mai multor factori interesați în serviciul tinerilor. De obicei un tânăr nu are posibilitatea să înțeleagă aceste mecanisme ci vede numai finalitatea rezultatelor. Totodată tinerii au putut simți faptul că pot contribui într-adevăr la formarea unor rezultate care vor avea impact asupra unor decizii viitoare a factorilor interesați. Credem că prin participarea le diferitele activități din cadrul proiectului am reușit să contribuim semnificativ la îmbunătățirea modului de gândire critică a oamenilor cheie a organizațiilor de tineret în ceea ce privește abordarea problemelor tinerilor la nivelul comunităților urbane. Prin această experiență se pot naște noi inițiative la nivelul orașelor românești care să pună acces și mai mare pe participarea tinerilor în societate dar și îmbunătățirea calității vieții tinerilor. Proiectul a produs trei rezultate profesionale, care merită a fi diseminate: VIZIUNEA SHARE PENTRU CLUJ-NAPOCA: un document de bază realizat în limba engleză, pe baza unei colaborări a tinerilor și pe baza concluziilor formulate de aceștia. Documentul servește pentru concretizarea și punerea în cadru a viziunii tinerilor pentru Cluj-Napoca. CUM VĂD TINERII CLUJUL ȘI DEZVOLTAREA URBANĂ: această radiografie este de asemenea un instrument util pentru factorii interesați la nivel local cu privire la percepția tinerilor despre oraș. RECOMANDĂRI PENTRU INIȚIATIVE CONCRETE DE TINERET PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ECOSISTEMELOR DE TINERET LA NIVEL URBAN: acest set de 15 recomandări constituie esența rezultatelor acestui proiect. Cele 15 măsuri oferă fiecărui oraș un punct de pornire în stabilirea unor obiective strategice de dezvoltare în rândul tinerilor. Totodată aceste recomandări vor servi ca și instrument în unirea eforturilor sectorului de tineret în a convinge tot mai multe municipalități să facă eforturi concrete în ceea ce privește calitatea vieții tinerilor.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details