Search for European Projects

Youth Decide for Europe
Start date: Jun 1, 2013,

Projektu „Youth Decide for Europe“ siekiama didinti jaunų žmonių supratimą apie ES ir viso pasaulio politikos aktualijas, stiprinti jų kritinį mąstymą, sudaryti prielaidas jų aktyviam dalyvavimui valstybės ir Europos gyvenime. Projekte numatytos veiklos ne tik sustiprins moksleivių domėjimąsi ir kompetencijas eurointegracijos klausimais, bet ir įgalins juos skleisti savo požiūrį visuomenei, o ypač jaunimui. „Youth Decide for Europe“ projekto metu bus organizuojamos šios veiklos:- Sudaryta ir apmokyta komunikacinė 15-20 jaunuolių grupė, kuri reguliariai viešins Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai ir kitus aktualius eurointegracijos klausimus, taip stiprindama jaunų žmonių domėjimąsi ES reikalais bei ypatingai aktualijomis Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu. Jaunuolių grupė dalyvaus trijų dienų mokymuose Alytuje, kurių metu įgis teorinių komunikacinių žinių bei dalyvaus praktinėse sesijose: įrašys projekto himną bei garso takelį radijo stotyje; parengs interviu vietiniam dienraščiui bei televizijai. Mokymų metu komunikacinė jaunuolių grupė taip pat sudarys viso projekto matomumo bei rezultatų sklaidos užtikrinimo planą, kurį nuolat įgyvendins viso projekto metu. - Pagrindinė projekto veikla - organizuojama tarptautinė Mokomojo Europos Parlamento (toliau - MEP) sesija, kurioje simuliuojamas demokratinės institucijos - Europos Parlamento darbas. Jaunuoliai nagrinės klausimus, svarstomus Europos Parlamente, ir rengs savo pozicijas. Planuojama, jog tarptautinėje MEP sesijoje dalyvaus apie 150 vyresniųjų klasių moksleivių iš daugumos ES šalių, kandidačių bei asocijuotų šalių (iš kiekvienos iš jų atvyks po 5 moksleivius) . Sesijos metu dalyviai susitiks su Lietuvos parlamento ir europarlamento nariais, aukščiausiais vykdomosios valdžios atstovais bei atitinkamų sričių specialistais, savo šalių ambasadoriais Lietuvoje. Sesijos veikla bus vykdoma Vilniuje. Dalyviams bus parengta kultūrinė laisvalaikio programa. Geriau pažinti Lietuvos gyvenimą bei kultūrą padės dalyvių apgyvendinimas šeimose. Tarptautinė sesija vyks aštuonias dienas (įskaitant dalyvių atvykimą ir išvykimą). Jos metu bus organizuojamas komandų formavimas, darbo komitetuose ir plenarinių posėdžių simuliacijos. Projekto partneriai – Pilietinių iniciatyvų centras, MEP Foundation, MEP Noord-Brabant - ilgametę patirtį darbo su jaunimu ir tarptautiniais projektais turinčios organizacijos. Vykdytojas bendradarbiauja su šiomis organizacijomis jau daugelį metų, ir šios organizacijos aktyviai įsitraukė į projekto planavimą nuo pat pradžių. Ši partnerystė užtikrins sklandų projekto įgyvendinimą Lietuvoje ir plačią rezultatų sklaidą ES šalyse.The main goal of the project „Youth Decide for Europe“ - to improve young people understanding about EU and global issues; enhance their critical thinking; helping to create modern state and self-sustaining, proactive civil society. Activities will not only strengthen the students' interest and competence in matters of European integration, but also enable them to disseminate their views to the public, especially young people.During the project „Youth Decide for Europe“ we are planning to organize these activities:- Created and trained communicative group (consist of 15-20 young people) will publicize Lithuania's Presidency of the EU Council and other relevant European integration issues, strengthening young people's interest in EU affairs. Group of young people will participate in three days training course in Alytus, where they will gain theoretical knowledge of communication and participate in practical sessions. During the training, communicative group of young people will also create a plan how to ensure visibility of the project. - The main project activity - the international Model European Parliament (MEP) session, where young people will simulate the work of the European Parliament. The participants will discuss issues on the EP agenda and important for the development of the EU countries and international community. They will work out their positions in different EU policy areas, such as politics, economy, social and youth affairs, environment, education, culture, etc. Also topics related to Lithuania‘s presidency to the European Council will be included for discussions. The event will be attended by senior secondary school students. School students will represent all European Union and candidates countries. The project will take place in Vilnius, the capital of Lithuania. The event will also include cultural activities. Accommodation of participants with local families will facilitate their better understanding of Lithuanian culture of living. The duration of activity is eight days (including arrival and departure). It will consist of team building activities, the simulation of committee meetings and plenary sessions. During committee meeting participants will exchange their opinions, work out their positions and share them with parliamentarians and other officials At the plenary sessions participants will present their draft resolutions, discuss and vote on them.Project partners have many years of experience working with young people and international projects. This partnership will ensure the smooth implementation of the project in Lithuania and the wide dissemination of the results in EU countries.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

3 Partners Participants