Search for European Projects

Your waste = our taste
Start date: May 15, 2015, End date: Nov 15, 2015 PROJECT  FINISHED 

Titel: Your waste = our taste (KA1: Youth Exchange) Plaats: België (Wijgmaal / Leuven) Thema & Objectieven: Niemand zal ontkennen dat we in een maatschappij van massaconsumptie leven. Consumptie is goed voor de economie en voor de werkgelegenheid. Het geeft mensen ook een goed gevoel als bijdrage aan de maatschappij en ze hebben de kans om zichzelf te ontplooien. Helaas is er ook overproductie, veel wegwerpproducten, snel voorbijgaande rages ... Is al deze productie noodzakelijk? Kan het op een andere manier gebeuren? Afval sorteren en recycleren zijn voor de hand liggende oplossingen, dus gaan we in ons project een stap verder: hoe kunnen we consuminderen; en al gehoord van upcycling? ... We willen geen theoretische wereldverbeteraars zijn tijdens deze activiteit, maar werken met simpele en efficiënte oplossingen op een creatieve manier. Het doel: De deelnemers laten nadenken over hun eigen cultuur, met open vizier en houding naar andere culturen (leren) kijken, de waarde van minder afval produceren leren ontdekken, efficiënt gebruik maken van energiebronnen, bewust zijn van de impact van je eigen ecologische voetafdruk. De waarde van solidariteit en verdraagzaamheid ontdekken, cultuur en geschiedenis, wederzijds begrip en verantwoordelijkheid als Europese burgers. Duur: 8 dagen (van 3 tot 12 augustus 2015) Deelnemende landen: België (gastland), Estland, Italië, Spanje, Slovakije en Duitsland Aantal deelnemers: Voorzien: 5 deelnemers + 1 begeleider per land (België: 1 extra begeleider) Effectief: België: 6 deelnemers / 2 begeleiders Estland: 5 deelnemers / 1 begeleider Italië: 5 deelnemers / 1 begeleider Spanje: 5 deelnemers / 1 begeleider Slovakije: 5 deelnemers / 1 begeleider Duitsland: 0 deelnemers / 0 begeleider Totaal: 26 deelnemers / 6 begeleiders Annulering van Duitse partner: Een week voor aanvang van het project ontving JCW het bericht van EVEA dat hun begeleider (die wel op APV aanwezig was) zich teruggetrokken had, en dat men slechts drie kandidaat-deelnemers gevonden had om aan dit project deel te nemen. JCW heeft in het verleden nooit problemen gehad met EVEA en wenst ook in de toekomst verder samen te werken met hen. Bijgevolg hebben we een oplossing gezocht die voor iedereen aanvaardbaar was: JCW heeft de deelname van de drie Duitse deelnemers aanvaard, zonder begeleider, en wetende dat deze personen niet opgenomen kunnen worden in de subsidie vanuit Erasmus+. Inzake veiligheid was er ook geen obstakel. De drie deelnemers werden in Duitsland onder begeleiding op de trein gezet. Het eindstation bevindt zich op 50 meter van de kampplaats, daar hebben de Belgische begeleiders de verantwoordelijkheid van deze drie deelnemers op zich genomen. JCW vond het raadzaam om deze jongeren toch een positieve ervaring te bezorgen in het kader van de Erasmus+-projecten. Activiteiten & Methodieken: "Learning by example": studiebezoek aan voedingswinkel (verkoop van bulkproducten zonder verpakking) ... "Peer-to-peer learning": groepsdiscussies, reflecties, rollenspelen ... "Learning by doing": creatieve workshops, actiemoment ...
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

5 Partners Participants