Search for European Projects

YOUR TURN! Games in NFL
Start date: Jul 1, 2015, End date: Dec 31, 2015 PROJECT  FINISHED 

Szkolenie "Your Turn! Games in NFL" zostało zaprojektowane dla osób pracujących na co dzień z młodzieżą w wieku 12-16 lat (liderów młodzieżowych, zarządzających projektami), którzy chcieliby skoncentrować się na grach jako narzędziu w edukacji pozaformalnej, a także skutecznym sposobie promowania uczenia się młodzieży. Dzięki szkoleniu mogli oni poznać gry i koncepcję grania samego w sobie jako cenną okazję do nauki i rozwijania kluczowych kompetencji młodzieży - niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz podnoszących szanse na zatrudnienie. Odkrywanie edukacyjnego kontekstu gier, podnoszenie świadomości wartości edukacji poza formalnej w kontekście gier, rozwijanie umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania/prowadzenia gier (nastawionymi na jakościowo wysokie rezultataty uczenia się) to główne założenia szkolenia. Oprócz tego, projekt promował współpracę między organizacjami z różnych krajów (UE i Krajów Partnerskich), jak również pracę (na poziomie lokalnym i międzynarodowym) nad poprojektowymi działaniami z zastosowaniem powstałych gier i aktywności. W projekcie wykorzystano wiele różnych metod (działania umożliwiające uczestnictwo w grach, różnorodne metody autorefleksji, praca w grupach, dyskusje, prezentacje interaktywne, dzielenie się doświadczeniami, działania NFL zaprojektowane przez uczestników, warsztaty twórcze, itp). Dzięki temu proces uczenia się był tak interaktywne, efektywny i twórcze, jak to tylko możliwe. Motywowanie i inspirowanie uczestników do dzielenia się rezultatami projektu po powrocie do domów to również jedna z ważniejszych kwestii podczas szkolenia. Szkolenie trwało 9 dni (z podróżą). Wzięło w nim udział 27 uczestników (+ 2 trenerow i 2 osoby wspierające) z 12 organizacji z krajów Programu (Łotwa, Polska, Rumunia, Grecja, Niemcy, Bułgaria, Wochy) oraz Krajów Partnerskich (Gruzja, Armenia, Ukraina, Federacja Rosyjska), razem 31 osób. Szkolenie miało miejsce w Kobuleti, w Gruzji. Trwało od 26 września do 4 października 2015.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

11 Partners Participants