Search for European Projects

xtrovert entrepreneurship (ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ)
Start date: Sep 30, 2012, End date: Sep 29, 2014 PROJECT  FINISHED 

Το έργο επικεντρώνεται στον ειδικό στόχο της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και αποσκοπεί, κυρίως μέσω της υλοποίησης ειδικών στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, να υποστηρίξει έναν ικανοποιητικό αριθμό ενδιαφερομένων (πρακτικά: υφιστάμενοι και μελλοντικοί επιχειρηματίες) να εμβαθύνουν σε σημαντικά και κρίσιμα αντικείμενα του «επιχειρείν» και της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Το προτείνον εταιρικό σχήμα αποτελείται από φορείς με εμπειρία, ικανότητα και ισχυρό ενδιαφέρον για την υλοποίησή της πράξης. Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν δύο έμπειρα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης -ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος- εγκατεστημένα στην Περιφέρεια Β.Αιγαίου(το ΚΑΕΚ στη Σάμο και το ΚΕΚΑΠΕΛ της Μυτιλήνης), η ΕΕΔΕ -ο κατεξοχήν αντιπροσωπευτικός φορέας του «επιχειρείν» στην Ελλάδα-, μέσω του τοπικού γραφείου της στην Κρήτη, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας από την Κύπρο. Επικεφαλής Εταίρος είναι το ΚΑΕΚ. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνουν: Κατάρτιση 120 ωφελουμένων, διενέργεια τεσσάρων Διασυνοριακών Ημερίδων Επιχειρηματικότητας, ανάπτυξη πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα (σε φυσική και e-learning μορφή), δράσεις Προβολής / Δημοσιότητας. Η προστιθέμενη αξία της προτεινόμενης πράξης συνίσταται, κατά κύριο λόγο, στα αναμενόμενα πολλαπλασιαστικά της οφέλη: η υλοποίηση της πράξης εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες και θα ενθαρρύνει επιχειρηματίες είτε να συμμετέχουν σε ανάλογες δράσεις είτε να κινηθούν πιο αποφασιστικά στις εξωστρεφείς επιχειρηματικές τους πρωτοβουλίες. Expected Results: (α) Εντατική διασυνοριακή συνεργασία κατά την 24/μηνη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, μεταξύ φορέων με άμεσο ενδιαφέρον στο αντικείμενο και, κυρίως, στους στόχους της πράξης, (β) Βελτίωση γνώσης και εμπειρίας εφαρμογής τόσο των εταίρων που εμπλέκονται άμεσα στην πράξη, όσο και άλλων δια-συνδεδεμένων με αυτούς φορέων (αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, φορείς επιχειρηματικότητας, φορείς επιμόρφωσης, κοινωνικοί εταίροι, κοκ) στο αντικείμενο της ενίσχυσης και προώθησης της ανταγωνιστικής, εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, (γ) Ανάπτυξη ενός στέρεου υπόβαθρου γνώσεων και νοοτροπιών στους άμεσα ωφελούμενους της πράξης (αλλά και στον οικονομικό και κοινωνικό περίγυρό τους), προς όφελος μελλοντικών οικονομικών / επιχειρηματικών πρωτοβουλιών τους, (δ) Βελτίωση του βαθμού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού κοινού μέσω των δράσεων προβολής και δημοσιότητας, προς όφελος θετικών στάσεων και ενθαρρυντικών προς την επιχειρηματικότητα συμπεριφορών, (ε) Δημιουργία πρόσθετων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη μελλοντικής διασυνοριακής συνεργασίας σε ένα τομέα, για τον οποίο τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος έχει ιδιαίτερο και επείγον ενδιαφέρον, ο οποίος θα απορροφήσει άμεσα αλλά και στο μέλλον σημαντικούς πόρους και στο πλαίσιο του οποίου η συνεργασία μπορεί να είναι αμοβαία επωφελής και αποδοτική, (στ) Θετική συμβολή στην επίτευξη στόχων της εθνικής και κοινοτικής στρατηγικής στον τομέα του ανταγωνισμού και της εξωστρέφειας της επιχειρηματικής δράσης.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 80%   520 000,00
  • 2007 - 2013 Greece - Cyprus (EL-CY)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

4 Partners Participants