Search for European Projects

WE ARE +
Start date: 01 Aug 2016, End date: 31 Dec 2017 PROJECT  FINISHED 

”WE ARE +” är ett europeiskt ungdomsprojekt med fokus på demokrati, ungdomsdelaktighet och inkludering. Projektet koordineras av Solna Ungdomscafé och kommer att samla 30 deltagare, vissa av dem med färre möjligheter (t ex asyl-sökande som får ansvar som ”svenska värdar” ) från organisationer som jobbar med inkludering i Spanien och Sverige. Deltagarna kommer att diskutera om unga migranter (asyl-sökande, EU-migranter, långtids arbetssökande som flyttar till andra länder mm) med fokus på EU:s framtid, demokrati, delaktighet, mänskliga rättigheter och mobilitet. I projektet ingår både ett ungdomsutbyte under sommaren 2016 och två långtids volontärer, som kommer att sprida effekterna av utbytet och utveckla och genomföra nya aktiviteter i Solna under ett år. Vi kommer att använda icke-formella metoder för att utveckla deltagarnas kunskap, färdigheter och attityder och erbjuda nya möjligheter i framtiden (för ex. genom att använda e-participation verktyg).
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

1 Partners Participants