Search for European Projects

We are Community
Start date: Jan 1, 2015, End date: Jan 1, 2016 PROJECT  FINISHED 

Mladinska izmenjava »We are Community« je bila izvedena v Murski Soboti v Sloveniji. Povezala je mlade ljudi iz petih evropskih držav: Slovenije, Italije, Makedonije, Romunije in Poljske. Fotografiranje je bilo uporabljeno kot medij za raziskovanje, učenje in deljenje znanja o naših družbah ter premagovanje rasizma in predsodkov. Močno smo prepričani, da je to, še posebej zdaj, v času povečanega ksenofobičnega javnega diskurza, zelo pomembno. Mladinska izmenjava je ciljala na širjenje strpnosti in dialoga med ljudmi in skupnostmi, vzpodbujanje mladinskega sodelovanja v družbenih vprašanjih ter medkulturni dialog. Vsaka nacionalna ekipa je s sabo prinesla fotografije njihovih skupnosti, posnetih v okviru štirih osrednjih tem: ljudje, kraji, praznovanja in problemi. Tekom sedmih dni izmenjave smo med sabo delili slike, o njih razpravljali in jih navezovali na težave družbe. Udeležencem so bile nudene tehnične in ustvarjalne delavnice, s katerimi so lahko poglobili svoje znanje in sposobnosti. Udeleženci so svoje pridobljeno znanje uporabili za fotografiranje slovenske družbe in v boju proti rasizmu. Organizirana je bila tudi razstava njihovih del.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

4 Partners Participants