Search for European Projects

Waterstofimplementatietrajecten
Start date: Dec 31, 2013, End date: Dec 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

Het grensoverschrijdende project Waterstofimplementatietrajecten bouwt verder op de reeds bestaande toepassingen uit het Interreg-project Waterstofregio Vlaanderen – Zuid-Nederland voor de provincies Noord-Brabant, Antwerpen en Vlaams-Brabant.Momenteel bestaan er al een waterstoftankstation voor heftrucks bij Colruyt Group in Halle, een allereerste verplaatsbare waterstoftankstation op de Automotive campus in Helmond voor bussen en vuilniswagens en een extra waterstoftankstation specifiek voor bussen in de haven van Antwerpen.Op basis van de ervaringen uit drie demonstratieprojecten zal men nagaan of er in deze drie provincies ook op andere locaties waterstofinfrastructuur kan worden gerealiseerd. Zo wil de grensregio Vlaanderen-Nederland zijn status als koploper op het vlak van waterstof in Europa.Door de implementatietrajecten direct af te stemmen op de Europese ambities en de regionale industrie mee te betrekken kunnen we een duidelijke technologierol op Europees niveau opnemen, aldus de pro-jectverantwoordelijke Adwin Martens, directeur WaterstofNet. Achievements: Het project Waterstofimplementatietrajecten bouwt verder op de ervaringen met waterstoftankstations in Halle, Helmond en de Antwerpse haven, alle drie demonstratieprojecten uit het Interreg-project Waterstofregio.Op basis van de bevindingen ging men na of er in de provincies Antwerpen, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant ook op andere locaties waterstofinfrastructuur kon worden gerealiseerd. Zo heeft de grensregio Vlaanderen-Nederland zijn status als koploper op het vlak van waterstof in Europa nog versterkt.Als resultaat van het project werden in de grensregio een aantal locaties bepaald die kansrijk zijn om tankinfrastructuur te gaan ontwikkelen (Brussel, Antwerpen, Breda, Helmond, Rotterdam) om aldus het noodzakelijke netwerk te creëren om verdere industriële ontwikkeling mogelijk te maken.Voor meer info: www.waterstofnet.eu

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 48.5%   90 000,00
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants