Search for European Projects

Využití komparativních výhod MSP na obou stranách hranice Interreg IIIA Czech republic - Austriakousko v Hodonínském okrese a regionu Weinviertel (CZ.04.4.83/1.2.00.1/0378)
Start date: Jan 31, 2006, End date: May 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Vybudování mezipodnikových přeshraničních dodavatelských a odběratelských vztahů vede k rozvoji podniků v různých oblastech. Projekt Efektivní podnikání bez hranic má za cíl podpořit tvorbu této sítě. Snaží se o to prostřednictvím níže popsaných modulů, které popisují konkrétní aktivity formulování, průzkumu, analýzy a evaluace, které nemusí na první pohled vyvolat reállnou představu o projektu. Názorný a konkrétní případ lépe vypoví pro srozumitelnější představu podstaty akce. Zde uvádíme demonstrační příklad, čeho by měl projekt dosáhnout : Český malý podnik, zabývající se těžbou a zpracováním dřeva vlastní několik speciálních strojů k této činnosti. Jsou to různé harvestory, vyvážecí soupravy, lesnické traktory a návěsová souprava z hydraulickou rukou pro odvoz dřeva. Všechny tyto stroje jsou zahraniční výroby a potřebují jak pravidelnou, tak i mimořádnou údržbu a servis. K tomu dojíždí servisní technici z české pobočky zahraniční značky strojů až z Prahy, nebo pokud je to větší oprava, vyžaduje se složitý a drahý přesun stroje do Prahy. Zatímco v Rakousku 20 km severně od Vídně, má ta samá značka zastoupení a také ještě lépe vybavené servisní středisko. Cílem je, že servis může dělat rakouská pobočka, která má větší zkušenosti, lepší vybavení, cenově téměř srovnatelná a pro náš Jihomoravský region časová i kilometrová dostupnost pro operativní servis je daleko méně náročnější. Opakem toho je Rakouský střední podnik zabývající tiskem a vydavatelstvím. Tiskne veškeré materiály od reklamních letáků, přes firemní katalogy až po odborné publikace. Tento tisk neprovádí sama, ale zadává renomované tiskařské společnosti ve Vídni. Na české straně, pár kilometrů od hranic v Hodoníně je ovšem malá rodinná firma, která vlastní tiskárnu. Tato tiskárna může tisknout pro rakouského vydavatele ve stejné kvalitě, ale za mnohem výhodnějších cenových a časových podmínek včetně tisků téměř „na počkání“ u důležitých a časově náročných projektů rakouského vydavatele.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   1 050 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants