Search for European Projects

Vytvoření společného integrovaného záchranného systému v Krkonoších - Špindlerův Mlýn - Podgorzyn
Start date: Sep 30, 2010, End date: Aug 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

Špindlerův Mlýn a Podgorzyn již od roku 1999 úzce spolupracují v oblasti ochrany a prevence přírodních škod a rizik. V roce 2003 se uskutečnila 2 společná cvičení záchranných složek, na základě kterých komise doporučila: 1 zlepšit technické vybavení záchranných složek; 2. Zlepšit činnost a prohloubení spolupráce bezpečnostních složek; 3. zlepšení přístupu do horských příhraničních oblastí. Další 4 společná cvičení proběhla v roce 2004-2007. Hasičské sbory partnerů projektu zasahují převážně v horském území. Pro efektivní zajištění zásahů v horských příhraničních oblastech Krkonoš intenzivně spolupracují hasičské sbory na obou stranách hranice. Za uplynulé 4 roky zaznamenaly hasičské sbory partnerů projektu 3 velké požáry 1)01/2005 Špindlerova bouda, 2)12/2007 Vatra, 3)02/2008 Jelení boudy. Všechny tyto objekty se nacházejí ve vyšších horských partiích, které jsou v zimě obtížně dostupné (často dosahuje sklon stoupání více jak 20%). Kvůli nedostatečnému vybavení a zpožděné reakci byly záchranné práce velmi ztíženy a zpožděny povětrnostními podmínkami (sněhové závěje apod.). V rámci projektu bude pořízena technika na odklízení sněhu v zimních obdobích, dále bude vybudován kamerový dohledový systém a budou realizovány společná cvičení. Pořízená technika bude používána členy hasičských sborů a bude sloužit, zejména při zásazích záchranných složek, dále pak k odklízení sněhu v ulicích (zpřístupnění hydrantů, zprůjezdnění ulic) čímž přispěje ke snížení vzniku rizika nehod, poranění, dále pak k lepší dostupnosti do všech částí města. Pořízená technika bude tak 100% využita. Dohledový systém bude sloužit ke včasnému hlášení vzniku požáru, respektive k prevenci šíření požáru a dalších živelných pohrom.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   810 034,67
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants