Search for European Projects

Vytvoření sítě Jihočeského folklorního sdružení v návaznosti na Dolní Rakousko (CZ.04.4.83/3.1.00.1/0359)
Start date: Feb 28, 2006, End date: Apr 29, 2008 PROJECT  FINISHED 

Jihočeské folklorní sdružení (JFoS) ve spolupráci s dalšími partnery připravuje dvouletý projekt, jehož záměrem je vytvoření přeshraniční sítě vzájemné spolupráce v oblasti komunikace a rozvoje přeshraničních a interních vztahů mezi JFoS a partnery z Dolního Rakouska. Důraz bude kladen na udržení a rozvoj lidové kultury, která může velkou měrou přispívat ke vzájemnému poznávání tradic Jihočeského kraje a Dolního Rakouska. Obsahem projektu je založení sítě spolupracujících lidových souborů, podpora jejich činnosti, podpora festivalů a účasti rakouských a českých souborů na akcích v zemi partnera, podpora lidových tradic apod. Předmětem projektu je založení a vybavení kanceláře Jihočeského folklórního sdružení, provozní náklady po dobu 2 let trvání projektu, školení a vzdělávání partnerů a technická podpora realizace kulturních festivalů. Na nich budou hrazeny organizační náklady, honoráře umělců jako nepřijatelné náklady nebudou nárokovány.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   2 100 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

6 Partners Participants