Search for European Projects

Vytvoření sítě golfových klubů v rámci sportovní spolupráce jižní Čechy - Dolní Rakousko (CZ.04.4.83/3.1.00.1/0385)
Start date: Mar 26, 2006, End date: Mar 30, 2008 PROJECT  FINISHED 

Golf Club Mnich ve spolupráci s dalšími partnery připravuje dvouletý projekt, jehož záměrem je vytvoření přeshraniční sítě vzájemné spolupráce v oblasti rozvoje přeshraničních vztahů a golfového sportu mezi českými partnery a partnery z Dolního Rakouska. Obsahem projektu je založení sítě spolupracujících golfových klubů, podpora jejich činnosti, podpora turnajů za účasti rakouských a českých sportovců, podpora společných marketingových opatření. Předmětem projektu je založení a vybavení kanceláře sdružení golfových klubů, provozní náklady po dobu necelých 2 let trvání projektu, školení a vzdělávání partnerů a společná marketingová opatření - www stránky, propagační materiály, informační brožury, účast na výstavách a veletrzích, inzeráty v médiích, dny otevřených dveří, propagační golfové turnaje pro veřejnost apod.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   2 325 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

4 Partners Participants