Search for European Projects

Vytvoření přeshraničního propojení mezi obcemi Černousy a Zgorzelec
Start date: Jun 30, 2009, End date: Sep 29, 2010 PROJECT  FINISHED 

Oblast Frýdlantska a Zgorzelecka se nachází na severozápadě od Jizerských hor. Jedná se o příhraniční lokalitu s velkým turistickým potenciálem. V průběhu posledních let vzrůstá návštěvnost regionu a přibývá tras pro pěší a cykloturistiku. Zásadním problémem do dneška zůstává však neuspokojivá kvalita a množství silničních komunikací, zejména spojujících české a polské pohraničí.Taková situace existuje například mezi obcí Černousy a obcí Zgorzelec. Pří tom obě, mají společnou několika kilometrovou hranici. Na české straně je přístupovou komunikací k obci Černousy s. III/0352, která dále pokračuje pod označením III/0353 až k hraniční osadě Ves a končí přesně na hranici s Polskem.Na polské straně se jedná o silnici č. ev. G 1091910225072 v úseku Spytkow - státní hranice, která končí přibližně 30 m od hranice a znemožňuje jakýkoliv průjezd nebo přechod na českou stranu. V dnešní době aby se dalo přejet z vesnice Spytkow do obce Černousy, které jsou od sebe vzdálené asi 4 km, je třeba ujet autem více než 18 km a cca 30 min. Předmětem projektu je vybudování nového silničního propojení mezi obcí Černousy a obcí Zgorzelec.Celkem v rámci projektu postavených a zmodernizovaných bude 6560 m silnicí, v tom jsou silnice v úseku Spytkow - česká hranice 1752 m, polsko-česká hranice - Černousy 2128 m a Černousy křižovatka ze státní silnici s.I/13 - 2680 m. Vytvoření nového silničního propojení zlepší komunikační dostupnost mezi polskými a českými příhraničními regiony. Díky realizaci tohoto projektu se vytvoří také alternativní silniční propojení pro značně zatíženou silnici Frýdlant - Zgorzelec.Mimochodem kromě značného komunikačního zlepšení celého regionu, realizace záměru přispěje také ke zvýšení aktivity občanů z místních obcí (Ves, Černousy, - Spytków, Kostrzyna, Ręczyn). Achievements: Oblast Frýdlantu a Zhořelce jsou území s velkým turistickým potenciálem, jejichž problémem je neuspokojivá kvalita a počet komunikací spojujících polské a české pohraničí. Předmětem projektu bylo vytvoření komunikačního spojení mezi obcí Černousy a Zhořelcem. Celkem bylo v rámci projektu vybudováno a zmodernizováno přibližně 6,5 km cest, včetně vybudováno a zmodernizováno více než 1,7 km silnice na polské straně a zmodernizováno více než 4,8 km silnice na české straně. Tímto způsobem byla zlepšena dopravní dostupnost mezi polskými a českými příhraničními regiony, a rovněž posílena atraktivita regionu jak pro obyvatele, tak i pro turisty a potenciální investory. Dalším měřitelným přínosem vyplývajícím z realizace projektu je zkrácení jízdní doby a zkrácení délky trasy. Realizace projektu byla monitorována zástupci obou stran a projednávána na společných setkáních. Bylo konstatováno, že setkání se budou konat každý měsíc po obou stranách hranice, přičemž jejich cílem bude stanovení společných řešení v rozsahu technologie provádění cestářských prací. Projekt byl zahájen ustavující schůzí na polské straně a zakončen oficiálním otevřením zmodernizované infrastruktury na české straně. Do prací v projektu byli zapojeni specialisté ze stavby silnic, investic, unijních fondů a financí.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   870 122,21
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants