Search for European Projects

Vytvoření marketingových a prodejních opatření pro přeshraniční cykloturistickou nabídku mezi Vltavou a Dunajem pro jednodenní návštěvníky a vícedenní turisty (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0200)
Start date: Oct 31, 2005, End date: Sep 19, 2006 PROJECT  FINISHED 

Tento projekt je úzce zaměřen na spolupráci v oblasti cykloturistiky mezi regiony jižní Čechy a Horní Rakousko. Projekt již byl předložen na rakouské straně v rámci Programu INTERREG IIIA Rakousko - Česká repulblika se shodným názvem Vermarktungsnetzwerk für grenzüberschreitende Radwegeangebote für den Ausflugs- und Nächtigunsgast zwischen Moldau und Donau (kód projektu v centrálním EU-monitorovacím systému: 4ACBA_0017). Projekt byl předložen u Amt der OÖ Landesregierung, Abteilung Raumordnung-Koordinierungsstelle für die EU-Regionalpolitik, Bahnhofplatz 1, A-4021 Linz a zemskou vládou spolkové země Horní Rakousko bylo schváleno spolufinancování z programu INTERREG IIIA. Ve studii Analýza potenciálu cestovního ruchu Horní Rakousko - jižní Čechy, která byla vypracována pro hornorakouskou centrálu cestovního ruchu a hospodářskou komoru, je shledáván významný potenciál v propojení cykloturistické nabídky Česko - Mühlviertel - Dunaj. Okružní trasy spojující Vltavu a Dunaj - dvě významné evropské řeky s jedinečným turistickým potenciálem - by proto měly být společně propagovány a intenzivně zviditelňovány. V projektu budou tak jako na rakouské straně (Österreichische Bundesbahnen, Wurm und Köck - lodní doprava) zapojeny též na české straně regionální přepravci jako České dráhy a Jihotrans a.s., kteří podporují cyklodopravu v jižních Čechách a nabízí služby pro cykloturisty.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   122 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

4 Partners Participants