Search for European Projects

Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol v České republice a Rakousku (CZ.04.4.83/3.1.00.1/0364)
Start date: Mar 1, 2006, End date: Jul 29, 2008 PROJECT  FINISHED 

Byly navázány kontakty se zahraničními partnery z rakouské příhraniční oblasti - Dolní Rakousko. Partnerská spolupráce v zahradnických oborech se bude týkat ekologického přístupu k okrasnému zahradnictví. Toto téma je v přístupu společnosti k trvale udržitelmu rozvoji poněkud opomíjené, přesto však velmi potřebné. Na řešení těchto otázek se již oba partneři shodli a protože v Rakousku je již tato problematika řešená, nabídla Rakouská škola pomoc při zavádění nových technologických postupů. Pro to,aby se mohla navázat užší spolupráce je nutné vybudovat výukové a pokusné arboretum i v české zahradnické škole. Jedná se o specializovanou zahradu s pěstovanými dřevinami různých domácích i cizokrajných druhů. Ty budou udržovány jako sbírka dřevin s pokusným pěstováním zaměřeným na ekologický přístup v okrasném zahradnictví.Partneři si budou vyměňovat zkušenosti a výsledky pokusů. Jeden ze zahradnických činností je i floristika. Žáci a učitelé zúčatněných škol budou pořádat floristické semináře, soutěže či přehlídky aranžérských prací. Další odbornou činností v arboretu bude nauka o dřevinách ve dvou jazycích ( čeština, němčina). Bude sestaven odborný slovník. Žáci se při výměnných praxích a pobytech naučí základům dendrologie, což je specializovaný obor botaniky, ve třech jazycích ( čeština, němčina a latina).
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   1 578 604,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants