Search for European Projects

Výstavba turistických tras, cyklotras a navigačního systému Kynšperk nad Ohří (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0042)
Start date: Dec 31, 2004, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Záměrem investora je značení a oprava cyklotras, výstavba turistického okruhu kolem města a navigačního systému ve městě. Realizací projektu dojde k rehabilitaci některých turistických atraktivit v rámci obvodu města a k zatraktivnění i mnohdy neznámých míst v okolí Kynšperka. Navigační systém ve městě bude představovat informativní dopravní značení důležitých objektů a míst z hlediska turistiky, služeb a dopravy. V projektu je zahrnuto i značení okolních cyklotras, protože cykloturistika se v současné době prudce rozvíjí. Cykloturistika není jen dopravním prostředkem k cestě do práce a do města, ale i životní styl, druh sportu a způsob odpočinku. Značené cyklotrasy jsou návodem k výletům pro turisty. Trasy, kterých značení je součástí tohoto projektu jsou napojeny na páteřní cyklostezku Karlovarského kraje, která spojuje ČR se SRN. Toto spojení je důležitým předpokladem pro rozvoj přeshraniční cykloturistiky. Příprava projektu byla projednána s Klubem českých turistů i s okolními městy a obcemi. Výše uvedené cyklistické trasy jsou komunikační sítě nadměstského významu tzv. regionální trasy (č. 2,4,7,2132,2133) a základní trasy městského významu (č. 10,11,12,13). V rámci projektu bude provedena úprava a zpevnění jednotlivých úseků tras č. 4 a 10, dále značení tras cykloznačkami, dodatkovými, pásovými značkami i informačními mapami, a to dle již vypracované projektové dokumentace. Součástí projektu je také výstavba kvalitní infrastruktury na trasách, a to v podobě přístřešků s lavičkami a stoly, stojanů na kola a dřevěných odpadových košů. Propagace bude zabezpečena vytištěním 3000 kusů cykloturistických map v česko-německé verzi. Partner projektu je dlouhodobým partnerem města Kynšperk a podílel se na jeho projektech v souvislosti s obnovou, opravami a zpřístupněním historických památek ve městě. Spolupráce na tomto projektu bude spočívat v přeshraničním manažmentu a společné propagaci projektu, které bezpochyby přispějí k rozvoji přeshraniční turistiky.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   1 225 241,25
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants