Search for European Projects

VÝSTAVBA PŘESHRANIČNÍCH KONTAKTŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ S TRVALÝM STRUKTURÁLNÍM ZAJIŠTĚNÍM (CZ.04.4.83/4.1.00.1/0115)
Start date: Apr 30, 2004, End date: Dec 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na rozvíjení spolupráce zájmových uskupení v regionu Jižní Čechy a Horní Rakousko. Je založen na rozvíjení přeshraničních vztahů na trhu práce, odbourávání informačních nedostatků v oblasti systémových a právních struktur obou regionů. Úkolem projektu je dále zintenzivnění spolupráce sociálních partnerů provádějící politiku na trhu práce, zlepšit vzájemnou informovanost o nabídce a poptávce na trhu práce příhraničních regionů. Pro zabezpečení realizace projektu je nutné zajistit trvalou strukturální jednotku v regionu Jihočeského kraje.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   1 058 507,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants