Search for European Projects

Výstava trofejí (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0564)
Start date: Dec 17, 2006, End date: Aug 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Obsahem projektu je pořádání Výstavy trofejí, která se uskuteční v Českých Budějovicích ve dnech 21-22.4. 2007. Projekt je realizován ve spolupráci s bavorským partnerem, kde jsou činnosti odpovídající aktivitám projektu rozvíjeny a podporovány s ohledem na projevovaný zájem veřejnosti. Spolupráce navazuje na tradici společných přátelských kynologických a mysliveckých akcí jak v Bavorsku, tak i v ČR. Projekt je zaměřen na upevňování a rozšiřování česko-bavorských vztahů v oblasti kynologie a myslivosti zapojením široké veřejnosti, včetně mládeže a seniorů z obou partnerských zemí.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   42 900,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants