Search for European Projects

Výstava Ašsko 1945 - 1990, bez komentáře (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0356)
Start date: Sep 15, 2006, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Výstava Ašsko 1945 - 1990, bez komentáře by přímo navázala na předchozí velice úspěšnou výstavu Aš 1918 - 1948, bez komentáře, kterou Muzeum Aš uspořádalo na sklonku roku 2003. Stejně jako v předchozím případě je i výstava současná připravována v rámci přeshraniční spolupráce s Krajanským domovským spolkem bývalého okresu Aš, který sídlí v Bavorsku, konkrétně v Rehau, kde má velmi bohatý archiv a muzeum ašské historie. Cílem tohoto projektu je prostřednictvím výstavy na obou stranách hranice (Aš a Rehau) a katalogu k výstavě ukázat vývoj pohraničí po odsunu do sametové revoluce.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 74.2%   115 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants