Search for European Projects

Výměnná akce u příležitosti 50. výročí založení DD (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0492)
Start date: Sep 19, 2006, End date: Jan 31, 2007 PROJECT  FINISHED 

Dětský domov v Kašperských Horách vznikl dne 1.9.1956 v budově bývalé německé měšťanské školy. S ohledem na prázdniny v Bavorsku proběhne oslava u příležitosti 50. výročí založení DD ve dnech 29.-31.9.2006. Kromě bavorského partnera se předpokládá účast hostů z řad zřizovatele, spolupracujících institucí, sponzorů a hlavně účast bývalých klientů a zaměstnanců. Pro děti bude připraven zábavný program se soutěžemi, tvorbou drobných výrobků, atd. V rámci projektu bude připravena výstava fotografií a maleb, vytvořena pulikace o DD K. Hory; v sobotu večer proběhne kulturní program v sokolovně.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   83 400,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants