Search for European Projects

Výměna zkušeností venkovských žen a selek z regionů Jižní Čechy Waldviertel (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0459)
Start date: Jan 31, 2007, End date: Jul 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

V projektu jsou plánovány dvě hlavní akce, v rámci kterých si venkovské ženy a selky vymění zkušenosti z profesních i volnočasových aktivit. První akcí bude přeshraniční setkání venkovských žen a selek, při kterém si ženy vymění informace o současném stavu a o možnostech financování dalšího rozvoje aktivit jak zemědělských, tak i dalších podnikatelských subjektů na venkově v České republice, resp. v regionu Jižní Čechy, a v Rakousku, resp. v regionu Waldviertel, a to např. z fondů EU. Na této půldenní akci je předpokládána účast cca 30-50 žen z obou regionů. Součástí bude i exkurze do 1 rakouského a 1 českého venkovského podnikatelského subjektu. V rámci volnočasových aktivit je plánován společný česko-rakouský kurz vaření a úpravy pokrmů s pomocí bylinek a koření z vlastní zahrádky v duchu zdravého životního stylu. Kurz se uskuteční dvakrát, vždy pro 20 účastníků (tj. 10 z Čech a 10 z Rakouska) a součástí této celodenní akce bude i exkurze do podniku, specializovaného na pěstování bylinek.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75.1%   39 274,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants