Search for European Projects

Výměna zkušeností v oblasti environmentálního vzdělávání mezi českými a bavorskými pedagogy - semináře a metodické příručky (CZ.04.4.82/4.1.00.1/0113)
Start date: Jun 29, 2005, End date: Feb 27, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt nabízí českým a bavorským učitelům semináře, které vytvoří platformu pro vzájemnou výměnu informací z oblasti ekologické výchovy se zvláštním zřetelem na společné problémy životního prostředí v příhraničí. Sborník ze seminářů a metodická příručka poskytne pedagogům materiály pro další metodické vzdělávání.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   380 250,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants