Search for European Projects

Výlety v mikroregionu Krnovsko a v polském příhraničí
Start date: Apr 30, 2006, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt předpokládá zlepšení systému informovanosti turistů v českopolském příhraničí a definici podmínek pro koncepční práci subjektů cestovního ruchu. Hlavním cílem je uspořádat pracovní setkání odborné veřejnosti a na základě výsledků setkání vytvořit soubor informací v podobě tištěného propagačního materiálu, který bude obsahovat atraktivní tipy k výletu v příhraničí včetně služeb. Polští partneři se budou přímo podílet ve fázi přípravy žádosti i ve fázi realizace. Bude vydán soubor propagačních materiálů v českopolské jazykové mutaci, který bude zdarma k dispozici návštěvníkům, vytvořeny webové stránky projektu s možností aktualizace jednotlivými subjekty.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 73.7%   190 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants