Search for European Projects

Vydání propagačních materiálů Českého rybářského svazu (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0456)
Start date: Aug 30, 2006, End date: Jan 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

S ohledem na poměrně novou legislativu upravující podmínky rybolovu v České republice se Český rybářský svaz, pobočka Západočeský rybářský svaz Plzeň rozhohodl stávající situaci řešit pomomocí osvěty mezi účastníky rybolovu. Obsahem projektu je vydání propagačního materiálu formou brožury ve třech jazykových mutacích ( český, německý a anglický jazyk), tak aby všichni, zejména však zahraniční účastníci byli informování o podmínkách provozování rybolovu a zbytečně se nevystavovali zákonným postihům z důvodu neznalosti. Cílem projektu je tedy zvýšení informovanosti a zvýšení přílivu turistů.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   107 500,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants