Search for European Projects

Vybudování cyklostezky Hať (CZ) - Krzyżanowice (PL)
Start date: Oct 31, 2013, End date: Sep 29, 2014 PROJECT  FINISHED 

Projekt řeší rozvoj infrastruktury cestovního ruchu-vybudování přeshraniční cyklostezky spojující českou obec Hať s polskou obcí Krzyżanowice. Cyklostezka patří k nejvíce proekologickým a žádoucím projektům přispívajícím k rozvoji cestovního ruchu a ekonomického potenciálu spojeného s rozvojem služeb v regionu. Cyklisté využívají nyní pouze frekventované komunikace II. třídy. Nová cyklostezka bezpečně zpřístupní česko-polské území a propojí se se stávajícími úseky, čímž bude dosažena komplexnost dostupnosti příhraniční oblasti na kole. Na PL straně půjde o nově vybudovanou cyklostezku "Hacka cesta" (1,5 km), na CZ straně o nově vybudovanou cyklostezku (846,16 m). Oba úseky se setkají na CZ-PL hranici. Český úsek se dále napojí na zpevněnou polní komunikaci Příčná v Hati, která se napojuje na komunikaci č.II/469-mezinárodní cyklotrasa č. 5 Jantarová stezka a ve východním směru se napojí na cyklotrasu č. 554 Prajzská cesta (č. 6091). Obcí Krzyżanowice prochází 65,8 km cyklotras."Hacka cesta" bude na polské straně navazovat na cyklotrasu č. 348. Projekt bezprostředně navazuje na existující infrastrukturu cestovního ruchu: Hať - větrná elektrárna, barokní kostel sv. Matouše, v blízkosti Areál čs. opevnění Darkovičky s muzeem vojenské techniky, Krzyżanowice-naučná stezka vytvořená podél významné přírodní památky obce-hraničních meandrů řeky Odry (přirozeně vzniklé zákruty řeky), zámek, kostel sv. Anny. Projektové dokumentace obcí jsou financované z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia: Hať-dokumentace "Cyklostezkami po linii objektů opevnění" zpracovaná pro Svazek obcí Mikroregionu Hlučínska,Krzyżanowice-dokumentace "Na kole přes sousední příhraniční obce,etapa I". Projekt bude realizován dle naplánovaného harmonogramu aktivit společným personálem. Realizace - výběrové řízení na stavební práce, stavba, závěrečné vyhodnocení projektu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

Project Website

1 Partners Participants