Search for European Projects

Vranov nad Dyjí, přístupová komunikace II/398 (CZ.04.4.83/2.1.00.1/0124)
Start date: Apr 30, 2005, End date: Nov 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Hlavním cílem projketu je posílení přeshraniční spolupráce a kvality života mezi příhraničními regiony Vranovsko a Waldviertel v česko-rakouském pohraničí prostřednictvím zlepšení silniční dopravní infrastruktury Konkrétní náplní k dosažení tohoto cíle je rekonstrukce silniční komunikace II/398 v obci Vranov nad Dyjí, která je ve špatném technickém stavu, s nevyhovujícím šířkovým uspořádáním, které významně omezuje bezpečnost silniční dopravy a pěšího provozu v obci. Stavební stav zmíněné komunikace neodpovídá především v letní sezóně dopravnímu zatížení a silnému pěšímu provozu a neexistence chodníků ohrožuje velké množství chodců a cyklistů. Silnice II/398 představuje rovněž přístupovou komunikaci k česko-rakouským hraničním přechodům v Šafově a Vratěníně. Obec Vranov nad Dyjí je významným turistickým centrem celého regionu. Vedle státního zámku Vranov nad Dyjí, který je každoročně cílem desetitisíců návštěvníků, je obec i východiskem k vranovské údolní nádrži, která představuje významnou rekreační základnu pro celý region jižní Moravy a do západní části Národního parku Podyjí/Thayatal. Silniční infrastruktura v obci je stavu, v jakém v současné době je, představuje limitující faktor pro další rozvoj obce a přeshraniční spolupráce. Kapacita komunikací nedostačuje poptávce, především v letní rekreační sezóně, kdy do Vranova nad Dyjí míří velký počet turistů nejen z České republiky, ale i z Rakouska. Vzhledem k poloze Vranova nad Dyjí v blízkosti státní hranice s Rakouskem lze po realizaci projektu očekávat zvýšení počtu návštěvníků z Rakouska a další rozvoj stávající bohaté příhraniční spolupráce. Navržený projekt je rovněž v souladu s Programem rozvoje Jihomoravského kraje i s Integrovaným programem venkovského mikroregionu Vranovsko, Projekt 2: Rozvoj venkovské infrastruktury regionu jako podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, část Obnova a rekonstrukce komunikací, projekt č. 9: Obnova komunikací v obci Vranov nad Dyjí.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   9 598 202,25
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants