Search for European Projects

Volunteering - little steps towards change
Start date: Aug 1, 2014, End date: Jan 31, 2016 PROJECT  FINISHED 

“Volunteering - little steps towards change” – project empowering young people from EU and Neighboring Partner countries to active citizenship through voluntary activities, empowering workers, clients of social organizations and local community. Project involved volunteers to the activities in different social, sport or environmental organizations of Kaunas – working with children and youth coming from social risk environment – target groups who are in social exclusion - and local youth, disabled and elderly people, caring for environment, promoting sports and non-formal education. The main topics of the project – social exclusion, non-formal youth education, intercultural learning, citizenship, promotion of volunteering and competencies gained through volunteering. 23 volunteers from 9 different countries: Germany, Spain, Italy, France, Bulgaria, Romania, Serbia, Austria and Russian Federation met in Lithuania to implement their individual or paired EVS activities in the project “Volunteering - little steps towards change”. Voluntary activities lasted for 6-12 months. “Savanorystė - mažais žingsniukais pokyčio link” - projektas įgalinęs jaunus žmones iš įvairių Europos bei kaimyninių šalių aktyviam pilietiškumui, įgalinant ir įvairių organizacijų darbuotojus, klientus bei vietos bendruomenę. Projektas įtraukė savanorius į veiklas įvairiose socialinėse, sporto ar aplinkosaugos organizacijose Kaune, Kauno apskrityje bei Marijampolėje, dirbančiose su socialinės rizikos vaikais, jaunimu, neįgaliaisiais ar senyvo amžiaus žmonėmis - grupėmis esančiomis atskirtyje taip pat su vietos bendruomene, jaunimu, savanoriais. Pagrindinės projekto metu nagrinėjamos temos: socialinė atskirtis ir įgalinimas, neformalus jaunimo ugdymas, tarpkultūrinis mokymasis, pilietiškumas. 23 savanoriai iš 9 skirtingų šalių: Vokietijos, Austrijos, Ispanijos, Italijos, Bulgarijos, Rumunijos, Serbijos, Rusijos bei Prancūzijos įgyvendino porines ar individualias EST veiklas projekte “Savanorystė - mažais žingsniukais pokyčio link”. Savanoriškos veiklos tęsėsi 6-12 mėnesių.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

23 Partners Participants