Search for European Projects

Volarské slavnosti dřeva 2006 (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0408)
Start date: Aug 17, 2006, End date: Jun 28, 2007 PROJECT  FINISHED 

Jedná se o setkání samospráv, úřadů,spolků a podnikatelů z partnerských měst v rámci Volarských slavností dřeva.Obsahem projektu je ubytování a pohoštění hostů z Německa od soboty 19.8.2006 do neděle 20.8.2006. V rámci této návštěvy se očekává účast 30 hostů z Německa a pohoštění 5 hostů z ČR.Projekt si klade za cíl sblížování jednotlivých kultur,odbourávání jazykové bariéry,výměna zkušeností a prohlubování partnerství,které bylo stvrzeno smlouvou dne 20.7.1996.Tento projekt nemá souvislost s jinými projekty.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   35 850,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants