Search for European Projects

Vlakem za poznáním partnerského města Nysy, jeho tradic a folklóru, při příležitosti Svato Jakubské poutě dne 23.7.2006 (Vlakem za poznáním partnerského města Nysy, jeho tradic a folklóru, při příležitosti Svato Jakubské poutě dne 23.7.2006)
Start date: Mar 31, 2006, End date: Aug 24, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na podporu společného povědomí o letité spolupráci partnerských měst Nysa - Jeseník. Součástí je posílení mezilidských vztahů a vztahů mezi orgány veřejné správy v česko-polském příhraničí formou setkání občanů Jesenicka s občany města Nysou při příležitosti Svato Jakubské pouti v Nyse dne 23.7.2006 formou pznávání tradic, folklóru a architektury. Výše zmíněná spolupráce partnerských měst bude propagována brožurou v česko-polské jazykové mutaci, které obeznámí účastníky s historií, kulturou a přírodními zajímavostmi obou příhraničních měst.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 74.9%   180 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants