Search for European Projects

Vítejte u nás (CZ.04.4.83/3.2.02.1/0396)
Start date: May 30, 2006, End date: Mar 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt se bude konat Jihlavě a v Irnfritzu v Rakousku. Zatím je naplánovaný na 1 rok, ale plánujeme dlouhodobou spolupráci obou škol. Každá škola zorganizuje 2 společné akce: setkání a seznámení v Irnfritzu, sportovní den a Veletrh zdraví v Jihlavě, sportovní den v Irnfritzu. Hlavním cílem je zlepšení jazykových dovedností dětí v německém a anglickém jazyce v cizím prostředí formou dopisování a přímého kontaktu. Dozví se také o rozdílných zvycích a tradicích, poznají blíže region svých rakouských vrstevníků. Školní rok 2005/2006: březen (2. 3. 2006) - návštěva vyučujících ZŠ Otokara Březiny, Jihlava v Irnfritzu, podpis dohody o spolupráci, prohlídka školy a obce květen (18. 5. 2006) - návštěva vyučujících z HS Irnfritz v Jihlavě, prohlídka školy, města, partnerských tříd červen (22. 6. 2006) - návštěva českých dětí v HS Irnfritz - seznámení tříd, společná výuka, volnočasové aktivity, odpolední vycházka s piknikem v přírodě Školní rok 2006/2007: září - sportovní den v Jihlavě, účast rakouských dětí, seznámení s florbalem, společné turnaje (volejbal či basketbal) listopad - pozvání rakouských žáků do Jihlavy na tradiční Veletrh zdraví na ZŠ Otokara Březiny, prezentace rakouské kuchyně, vlastní koutek, účast na našich aktivitách a na kulturním programu v tělocvičně (vlastní vystoupení či jako diváci) únor - sportovní den v Irnfritzu - výlet na běžkách do okolí obce společně s rakouskými dětmi
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   113 700,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants