Search for European Projects

Virtual Reality Laboratory for Factory of the Future (VirtLab)
Start date: Sep 30, 2012, End date: Sep 29, 2014 PROJECT  FINISHED 

A projekt általános és stratégiai célja hozzájárulni a Miskolc -Kassa határmenti térség gazdasági és szociális integrációjához, valamint dinamikus fejelődéséhez. E cél elérését egy olyan Virtuális Valóság Laboratórium kialakításával kívánja támogatni, amely a határ két oldalán meglévő partnerek szellemi és tárgyi/vizsgálati kapacitását integrálja és a meglévő kutatási-fejlesztési szolgáltatásaival segíti a két régióban működő vállalkozások, elsősorban KKV-k technológiai fejlődését és ezáltal versenyképességük növelését.A projekt fő célkitűzése a kialakítandó Virtuális Valóság Laboratórium eszközeivel a térségben lévő vállalatok innovációs intenzitásának és hatékonyságának növelése, a határon átívelő kapcsolatok továbbfejlesztése, továbbá a korszerű tudományos-kutatási eredmények ipari alkalmazása és a technológia transzfer segítése. A projekt eredményeként elmélyül a partnereknél meglévő ismeretek és tapasztalatok szinergiája a tudományos kutatás és technológia fejlesztés területén.A specifikus cél azon korszerű, számítógéppel és információs technológiával segített mérnöki tevékenységek/kapacitások integrálása, melyek a KKV-k innovációs tevékenysége során egy virtuális térben vezetik végig a teljes fejlesztési folyamatot. Ennek során megvalósítható, a fejlesztések virtuális térben való elvégzése, a meglévő valós minták digitalizálása, a gyártási folyamat és termék modellezése/optimalizálása, a valós és teszt körülmények közti viselkedések elemzése, a használat immerzív interaktív úton való szimulálása, a valósághű gyors prototípus előállítása, valamint a működés közbeni web alapú távfelügyeleti szenzor-rendszerek fejlesztése és tesztelése.A laborban tulajdonképpen bármit fel lehet építeni virtuálisan, ami itt nem is áll rendelkezésre a valóságban, vagy csak elképzelt modellje van. A számítógép által előállított virtuális térben olyan dolgokat mérhetünk meg, amelyek a valóságban (még) nem léteznek, amelyekre jelenleg nincs is technológia. Achievements: The goal of the project was to integrate the information technology into the field of engineering which lead the whole development process in a virtual space. The project intended to increase the effectiveness and innovation intensity of technological transfer by applying the results of modern scientific researches into the industry. The project succeeded in intensifying the synergies between the existing knowledge and experience in the field of scientific research and the industrial technological development . The specific result of the project was introduction of pilot projects defining a new approach in the technology of raw material extraction, plastic forming and injection moulding simulations.
Up2Europe Ads

Details

  • 85%   829 560,64
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website