Search for European Projects

Víra - základ evropské kultury (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0519)
Start date: Feb 27, 2007, End date: Oct 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt je postaven na základech evropského křesťanství, které ovlivňovalo od svého počátku celou evropskou civilizaci. Obohatilo ji o duchovní hodnoty, ale i o určitý druh kultury - jak v oblasti stavitelství, tak v literatuře a umění. Obsahem projektu je nacházet cestu k udržení všech těchto hodnot. V době, kdy se lidé orientují především na konzumní způsob života, chceme opět společnou prací se zahraničními partnery prosazovat duchovní a duševní hodnoty ve společnosti k zachování křesťanských základů Evropy a kultury typické pro evropské území. Projekt bude realizován laiky v církvi - to znamená, že chceme o těchto hodnotách hovořit a zabývat se jimi i mimo prostory církevních budov a prostřednictvím laické veřejnosti. Chceme vytvořit určitý model spolupráce, který by nenásilně vedl ke zlepšení současné situace a k vytváření kvalitnějších mezilidských vztahů, ale i vztahů ke kultuře, umění a šetrnějšímu přístupu k přírodě, ve které žijeme. Považujeme to za jeden z důležitých úkolů lidí, kteří se hlásí k víře, vést dobrým příkladem a snažit se nalézat dobrou cestu. Setkání prostřednictvím připravovaného Fóra laiků (Laienfora) by mělo položit základ k takovéto evropské spolupráci s hlavním krédem, že víra je skutečně v základech evropské kultury a je prospěšné pro všechny Evropany ji v těchto základech zachovat a dále na ní stavět. Vzájemné kontakty, poznávání kulturních a historických podmínek partnerů zajistí větší frekvenci setkávání. V projektu je počítáno s výjezdem po Jižních Čechách s cílem ukázat kulturní bohatství regionu. Během akce budou denně diskuse k problémům a zároveń bude program doplněn církevními programy jako jsou ranní a večerní chvály, o které se budou partneři střídat a proto počítáme s vytvořením dvojjazyčného sledu jednotlivých akcí a zároveň i zpěvníku v českém a německém jazyce. Tím si navzájem přiblížíme hudební kulturu v partnerských společenstvích, porozumíme jejím zvláštnostem a tak se nvzájemně kulturně obohatíme.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   42 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants