Search for European Projects

VIA SACRA - ZWEI STÄDTE EIN WEG / VIA SACRA - DWA MIASTA JEDNA DROGA

Projekt VIA SACRA odzwierciedla lokalne potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i poprawy konkurencyjności pogranicza polsko-niemieckiego. Wzdłuż szlaku VIA SACRA znajdują się liczne zabytki sakralne o ogromnym znaczeniu historycznym i niezwykłych walorach turystycznych. Szlak wiedzie przez historyczne regiony Górnych Łużyc i Dolnego Śląska stanowiąc zachętę dla turystów z całej Europy do odkrywania na nowo wspólnego obszaru kulturowego, który został zapomniany w wyniku podziału kontynentu w XX wieku. Powstałą trasę można porównać ze sznurem pereł, w którym każda mieni się niepowtarzalnym blaskiem. Przebieg trasy uświadamia mieszkańcom Polski, Czech i Saksonii o łączącej ich tysiącletniej historii i kulturze. Celem projektu jest utworzenie trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na bazie istniejących ciągów komunikacyjnych i dostosowanie ich do ruchu turystycznego. Ideą projektu jest wzmocnienie roli Karpacza i Kamenz na trasie VIA SACRA poprzez stworzenie lokalnych –wewnętrznych świętych dróg, łączących zabytkowe obiekty sakralne miast partnerskich. Dodatkowym celem projektu jest : -rozszerzenie oferty turystycznej poprzez organizację wspólnych imprez artystycznych promujących sztukę sakralną,-integracja społeczna mieszkańców pozwalająca na budowę porozumienia na gruncie narodowościowym i religijnym,-współpraca środowisk po obu stronach granicy pozwalająca na utworzenie wspólnego obszaru o wysokim poziomie atrakcyjności turystycznej.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

Project Website

4 Partners Participants