Search for European Projects

Via fabrilis - cesta řemeslných tradic II
Start date: Dec 31, 2012, End date: Dec 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

Muzeum keramiky a Správa KRNAP spolupracují již od roku 2002 a do současnosti realizovali několik úspěšných projektů. Předkládaný námět navazuje na první etapu velmi úspěšné akce proběhnuvší v letech 2008 ? 2010 a na základě získaných zkušeností dále rozvíjí původní myšlenku. Via fabrilis ? cesta řemeslných tradic je populární produkt cestovního ruchu, který vytváří předpoklady k uchování technologií rukodělné výroby, jakožto projevu tradiční lidové kultury. V rámci druhé etapy rozšiřujeme původní nabídku 15 zastavení na cestě o další 11, konkrétně 8 v Polsku a 3 v Česku. Zároveň budou nově turistům nabídnuty řemeslnické dílny, kde získají znalosti základů tradiční rukodělné výroby. Pro větší dopad výstupů projektu budou akce organizovány i v ostatních městech na Via fabrilis. Muzeum ve Vrchlabí a v Boleslavci, počáteční resp. konečný bod cesty, jsou přesto hlavními centry dění, které reprezentují celý projekt. Proto dojde k rekonstrukci budovy muzea v Boleslavci, kde opraví střechu, fasádu a elektrické a sanitární rozvody. Zároveň adaptují podkroví na konzervátorskou dílnu. Ve Vrchlabí se zrekonstruuje zahrada muzea, kde probíhá většina aktivit projektu. K uchování kulturního dědictví je nezbytný správný přístup ke konzervátorství. Obě muzea jsou metodická a poradenská centra v této oblasti pro instituce na Via fabrilis. Za tímto účelem budou vybaveny konzervátorské dílny a dále budou pořádány semináře pro odbornou a laickou veřejnost s ukázkami správného přístupu uchovávání historických předmětů. Součástí projektu jsou dále výstavy, ukázky zručnosti řemeslníků a společná propagace.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   426 301,00
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants