Search for European Projects

VIA BELLI 1866 - 2006 - naučné stezky a cyklotrasy po bojištích z roku 1866, oživení areálů bojišť z roku 1866 na Trutnovsku
Start date: Jun 29, 2006, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Tento projekt je součástí projektu VIA BELLI 1866 - budování naučných stezek a cyklotras po bojištích Královéhradeckého kraje. V současnosti existují naučné stezky u Náchoda, Č. Skalice, Jičína a Trutnova. Cílem je vybudování naučné stezky, která zajistí propojení Trutnova s okolními bojišti u St. Rokytníku, Rubínovic a Stříteže a dovede návštěvníka po stopách prusko-rakouské války do oblasti bojiště u Dvora Králové. Zároveň bude zajištěna propagace a popularizace těchto areálů s unikátní funerální architekturou v rámci výročí prusko-rakouské války 1866. Veškeré texty budou zpracovány v PJ a NJ mutaci. Součástí projektu je slavnostní otevření u příležitosti každoroční připomínky války 1866.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 68.3%   580 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants