Search for European Projects

Vervolg partners in techniek (Vervolg partners in techniek - III-3-01=047.253)
Start date: Apr 30, 2012, End date: Dec 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

De netwerkpartners van het uitgevoerde Net(z)werkproject wensen een duurzaam vervolg te geven van de samenwerking om meer kennis van de regionale technische arbeidsmarkt te genereren, het netwerk uit te breiden en gerichte samenwerkingsactiviteiten te ontwikkelen. In een tweede Net(z)werkproject Partners in Techniek 2 beogen de samenwerkingspartners hiervoor een basis te leggen. De innovatie van het Net(z)werkproject Partners in Techniek 2 is om op basis van gedetailleerde kennis van de regionale technische arbeidsmarkt in de EDR en het delen van goede ervaringen met reeds bestaande initiatieven te komen tot creatieve strategieën om de beschikbaarheid en mobiliteit van vakmensen duurzaam op peil te brengen.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   25 000,00
  • 2007 - 2013 Netherlands - Germany (NL-DE)
  • Project on KEEP Platform
Project Website