Search for European Projects

Velká cena města Hluboká nad Vltavou (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0095)
Start date: Aug 15, 2005, End date: Sep 15, 2005 PROJECT  FINISHED 

Záměrem projektu je podpora přeshraniční spolupráce v oblasti jezdeckého sportu. Spolupráce navazuje na tradici společných přátelských utkání a turnajů odehraných jak na jezdeckých hřištích na Hluboké nad Vltavou, tak na rakouských sportovištích. Projekt bude čerpat prostředky na tyto aktivity s cílem udržet a rozvíjet stávající velmi dobrou česko – rakouskou spolupráci. Cílovými skupinami projektu jsou zájmové organizace v oblasti jezdeckého sportu na úrovni amatérského jezdectví na obou stranách hranice. Jedná se převážně o dětskou, juniorskou a střední generaci. Záměrem projektu je podpořit převážně dětskou generaci, která v rámci projektu bude pokryta minimálně ze dvou třetin. V rámci projektu budou podporovány turnaje,seminář a metodická příprava.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   60 090,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants