Search for European Projects

Veletrh KOOPERACE
Start date: Jun 30, 2005, End date: May 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Veletrh KOOPERACE je internetová aplikace napodobující princip reálného veletrhu, která je provázána se dvěma reálnými veletrhy v příhraničí. První z nich prezentuje nabídky a poptávky českých a polských zemědělců a výrobců potravin a druhý oblast strojírenství. Oba napomáhají zvýšení spolupráce a možností subdodávek. Projekt je zaměřen především na MSP, pro které je organizačně i ekonomicky problémem zúčastnit velkých mezinárodních veletrhů.Kooperace se týká příhraniční oblasti Polska a ČR a pro místo konání je zvolena Ostrava.Hlavní důraz bude kladen na přípravné období, kdy budou do aplikace vkládány informace o potencionálních účastnících, jejich zaměření a oblasti možné spolupráce.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 70.8%   1 250 655,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants