Search for European Projects

Vascular Risk Assessment (VaRiA)
Start date: Jun 30, 2013, End date: Dec 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één in Europa. Ieder jaar sterven 4,3 miljoen mensen en kost dat aan de Europese gemeenschap ongeveer €35 miljard per jaar. Hiervan wordt €11 miljard direct uitgegeven aan gezondheidszorg. Nu is het vaak zo dat op grond van praktijkgegevens patiënten met hart- en vaatziekten te laat worden ontdekt en zo niet afdoende worden geholpen. Daarbovenop worden we geconfronteerd met een aanzienlijke groep patiënten met chronische hart- en vaatzieken, die een langdurige therapie met relatief dure behandelingsmethoden en medicatie nodig hebben. Ook voor reeds geïden-tificeerde patiënten blijft goede en snelle diagnostiek essentieel om therapieën te verfijnen en de kwaliteit van leven te verhogen, maar ook om complicaties en extra ziektekosten te voorkomen, verduide-lijkt de projectverantwoordelijke Daniël Molin.Via het Interreg IVa project VaRiA (Vascular Risk Assessment) wil men nieuwe methodes ontwerpen en ontwikkelen die bijdragen tot een nog betere ontwikkeling van gepersonaliseerde diagnostiek en therapie (personalized medicine) van patiënten met hart- en vaatziekten.Het onderzoek richt zich op nieuwe beeldanalyse en biosensormethodieken die het mogelijk maken om de functie en kwaliteit van het bloedvat van de patiënt, nog sneller en efficiënter te kunnen onderzoeken en daardoor dus een snellere en betere diagnose te kunnen stellen.Deze vorm van persoonsgerelateerde diagnose en hieraan gekoppelde therapie wordt theragnostiek genoemd, wat een vorm is van de zogenoemde personalized medicine ofwel behandeling op maat.Met het gezamenlijk ontwikkelen en creëren van innovatieve technologisch ontwikkelde oplossingen voor personalized medicine voor hart- en vaatpatiënten, stimuleert het project VaRiA direct de grensoverschrijdende samenwerking tussen de beide Limburgse universiteiten, universiteit Maastricht en universiteit Hasselt op het vlak van innovatie en kennisdisseminatie.De vruchten van deze grensoverschrijdende samenwerking zullen uiteindelijk deel gaan uitmaken het technologisch research platform Trans Tech Limburg. Via dit platform wordt de samenwerking uit (bio)medische en -technologische sectoren verder gestimuleerd.De VaRiA-initiatieven die in dit project worden ontwikkeld, vormen de basis voor nieuwe projecten en activiteiten die uiteindelijk het hoofd bieden aan de groeiende uitdagingen in de gezondheidszorg op het vlak van diagnose en therapie bij hart- en vaatziekten, besluit de projectverantwoordelijke Daniël Molin. Achievements: Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één in Europa. Ieder jaar sterven 4,3 miljoen mensen en kost dat aan de Europese gemeenschap ongeveer €35 miljard per jaar. Hiervan wordt €11 miljard direct uitgegeven aan gezondheidszorg. Nu is het vaak zo dat op grond van praktijkgegevens patiënten met hart- en vaatziekten te laat worden ontdekt en zo niet afdoende worden geholpen. Daarbovenop worden we geconfronteerd met een aanzienlijke groep patiënten met chronische hart- en vaatzieken, die een langdurige therapie met relatief dure behandelingsmethoden en medicatie nodig hebben. Ook voor reeds geïdentificeerde patiënten blijft goede en snelle diagnostiek essentieel om therapieën te verfijnen en de kwaliteit van leven te verhogen, maar ook om complicaties en extra ziektekosten te voorkomen, verduidelijkt de projectverantwoordelijke Daniël Molin.Via VaRiA (Vascular Risk Assessment) zijn nieuwe methodes ontworpen en ontwikkeld die bijdragen tot een nog betere ontwikkeling van gepersonaliseerde diagnostiek en therapie van patiënten met hart- en vaatziekten.Het onderzoek richtte zich op nieuwe beeldanalyse en biosensormethodieken die het mogelijk maken om de functie en kwaliteit van het bloedvat van de patiënt sneller en efficiënter te kunnen onderzoeken. Daardoor kan een snellere en betere diagnose gesteld worden.Voor meer info: www.interregvaria.eu
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   250 000,00
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants